Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Hướng dẫn 67/HD-HĐPH 02-03-2023 Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL trên địa bàn tỉnh TG năm 2023
Kế hoạch 53/KH-UBND 23-02-2023 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung công ước chống tra tấn và pháp luật VN về phòng, chống tra tấn " trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023
Kế hoạch 52/KH-UBND 23-02-2023 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận PL của người dân" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023
Quyết định 86/QĐ-BTP 31-01-2023 Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Kế hoạch 19/KH-UBND 19-01-2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL trên địa bàn tỉnh TG năm 2023
Công văn 152 /HĐPH 16-01-2023 phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023
Quyết định 46/2021/QĐ-UBND 12-11-2021 Quy định về rà soát, công bố, công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 45/2021/QĐ-UBND 01-11-2021 Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 44/2021/QĐ-UBND 19-10-2021 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 43/2021/QĐ-UBND 11-10-2021 Quy định đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 42/2021/QĐ-UBND 01-10-2021 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 41/2021/QĐ-UBND 30-09-2021 Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 40/2021/QĐ-UBND 22-09-2021 Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Bãi bỏ một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành (Nghị quyết số 53/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005; Nghị quyết số 204/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009; Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012)
Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Bãi bỏ một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành (Nghị quyết số 53/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005; Nghị quyết số 204/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009; Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012)
Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định về đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025
Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định chính sách hộ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế - dân số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025
Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

Thông báo Thông báo

Hòa giải cơ sở Hòa giải cơ sở

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: