Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Sở Tư pháp Tiền Giang thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
30/11/2021

Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 được Tiền Giang xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong năm 2021. Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh tại địa phương, đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống Covid bằng nhiều hình thức:

- Biên soạn và phát hành 64.000 quyển tài liệu sinh hoạt Ngày pháp luật (tháng 8, 9, 10, 11 năm 2021) có nội dung tuyên truyền quy định của pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19, gồm:  Một số chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Tiền Giang “hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”; Chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế, tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch Covid-19Xử lý hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid19; Hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ; Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19... Ngoài ra, còn biên soạn tài liệu tuyên truyền phòng, chống COVID-19, đồng thời tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Công văn số 6443/HĐPH ngày 26/10/2021 về việc tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở tài liệu tuyên truyền của Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

- Thực hiện 02 kỳ (kỳ ngày 13/11/2021 và 27/11/2021) chương trình truyền hình pháp luật với đời sống chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19, với thời lượng 120 phút; Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền và giải đáp thắc mắc của khán giả một số quy định có liên quan phòng, chống COVID-19, giúp khán giả có những hiểu biết cơ bản nhằm thực hiện tốt, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và góp phần bảo vệ cộng đồng.

- Mở chuyên mục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, thông qua đó thường xuyên, liên tục và kịp thời đăng tải quy định, thông tin tuyên truyền liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống COVID-19 đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 của cán bộ, công chức và Nhân dân. Từ đó thực hiện tốt, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và góp sức mình trong tham gia công tác phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ cộng đồng, xã hội.

                                                                                                                          Kim Ni

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)