Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Quy định mới về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
27/08/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày ngày 31/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể quy định diện tích tổi thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối với “đất ở:

Tùy theo vị trí của thửa đất, việc tách thửa đất ở phải đảm bảo diện tích tối thiểu và kích thước như sau:

STT Vị trí thửa đất Diện tích tối thiểu (m2)
1 Vị trí 1: Tại các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho 40
2 Vị trí 2:

- Tại mặt tiền đườ ng quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị.

- Tại mặt tiền đường cao tốc, đường dẫn cao tốc, tuyến tránh quốc lộ và tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh.

- Tại các thị trấn thuộc huyện; các xã thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho.

(Trừ các thửa đất tại vị trí 1)

50
3 Vị trí 3: Tại các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện 100

Đối với thửa đất giáp đường giao thông (đường bộ) kể cả thửa đất mặt tiền đường có kênh công cộng phía trước song song với đường thì ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định tại 03 vị trí nêu trên, thửa đất ở mới được hình thành và thửa đất ở còn lại phải có chiều ngang mặt tiền từ 04 m (bốn mét) trở lên. Riêng trường hợp thửa đất ở có vị trí mặt tiền đường cao tốc (bên không có đường gom dân sinh) thì không áp dụng chiều ngang mặt tiền từ 04 m (bốn mét) trở lên.

2. Đối với “đất nông nghiệp”:

Tùy theo vị trí của thửa đất, việc tách thửa đất nông nghiệp phải đảm bảo diện tích tối thiểu và kích thước như sau:

STT

Vị trí thửa đất

Diện tích tối thiểu (m2)

Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch có đất phi nông nghiệp Thửa đất thuộc khu vực chỉ quy hoạch đất nông nghiệp
1 Vị trí 1: Tại các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho 100 300
2 Vị trí 2:

- Tại mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị.

- Tại mặt tiền đường cao tốc, đường dẫn cao tốc, tuyến tránh quốc lộ và tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh.

- Tại các thị trấn thuộc huyện; các xã thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho. (Trừ các thửa đất tại vị trí 1)

150 400
3 Vị trí 3: Tại các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện 300 500

Việc xác định thửa đất thuộc khu vực quy hoạch có đất phi nông nghiệp, thửa đất thuộc khu vực chỉ quy hoạch đất nông nghiệp dựa trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với thửa đất giáp đường giao thông (đường bộ), kể cả thửa đất mặt tiền đường có kênh công cộng phía trước song song với đường thì ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định tại 03 (ba) vị trí nêu trên, thửa đất nông nghiệp mới được hình thành và thửa đất nông nghiệp còn lại phải có chiều ngang mặt tiền từ 04 m (bốn mét) trở lên. Riêng trường hợp thửa đất nông nghiệp có vị trí mặt tiền đường cao tốc (bên không có đường gom dân sinh) thì không áp dụng chiều ngang mặt tiền từ 04 m (bốn mét) trở lên.

Lưu ý:

Trường hợp người sử dụng đất chỉ xin phép chuyển mục đích sử dụng một phần từ đất nông nghiệp sang đất ở (đảm bảo quy định về tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định), phần diện tích đất còn lại không thuộc hành lang an toàn bảo vệ công trình công cộng thì:

- Thực hiện việc tách thửa đất theo quy định đối với trường hợp phần diện tích đất còn lại có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu tách thửa.

Không thực hiện thủ tục tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa theo quy định.

- Không thực hiện việc tách thửa đất đối với trường hợp phần diện tích đất còn lại có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa.

Hiệu lực thi hành:

Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2021.

Các giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đã được công chứng, chứng thực trước ngày 10/8/2021 thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)