Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Kế hoạch 131/KH-HĐPH 14-04-2023 Kiểm tra công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt CTCPL trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch 130/KH-HĐPH 14-04-2023 Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch 115/KH-UBND 04-04-2023 Thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 20277 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023
Quyết định 05/2023/QĐ-UBND 03-03-2023 Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Hướng dẫn 67/HD-HĐPH 02-03-2023 Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL trên địa bàn tỉnh TG năm 2023
Kế hoạch 53/KH-UBND 23-02-2023 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung công ước chống tra tấn và pháp luật VN về phòng, chống tra tấn " trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023
Kế hoạch 52/KH-UBND 23-02-2023 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận PL của người dân" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023
Quyết định 86/QĐ-BTP 31-01-2023 Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Quyết định 04/2023/QĐ-UBND 27-01-2023 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 03/2023/QĐ-UBND 27-01-2023 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TIỀN GIANG
Kế hoạch 19/KH-UBND 19-01-2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL trên địa bàn tỉnh TG năm 2023
Công văn 152 /HĐPH 16-01-2023 phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023
Quyết định 02/2023/QĐ-UBND 12-01-2023 Sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Quy định về bồi thường thiệt hại cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Quyết định 01/2023/QĐ-UBND 03-01-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang
Quyết định 15/2022/QĐ-UBND 04-05-2022 Ban hành đơn giá dịch vụ lập quy hoạch, kế hoạch; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 14/2022/QĐ-UBND 19-04-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
Quyết định 13/2022/QĐ-UBND 28-03-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
Quyết định 12/2022/QĐ-UBND 17-03-2022 Quy định phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 11/2022/QĐ-UBND 07-03-2022 Ban hành cấp dự báo cháy rừng và bản ca cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 10/2022/QĐ-UBND 25-02-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Thông báo Thông báo

Hòa giải cơ sở Hòa giải cơ sở

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: