Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Hoạt động PBGDPL ở Trung ương Hoạt động PBGDPL ở Trung ương

Kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ - 09/07/2021 (số lượt xem: 2635)

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg). Để việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg được kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Bộ...

Tăng cường thực hiện xã hội hóa trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Tăng cường thực hiện xã hội hóa trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - 08/07/2021 (số lượt xem: 299)

Sáng 8/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và một số đơn vị liên quan về thực trạng xã hội hoá trong công tác PBGDPL và định hướng, giải pháp trong thời gian tới...

Những quy định quan trọng có hiệu lực từ 1/7
Những quy định quan trọng có hiệu lực từ 1/7 - 01/07/2021 (số lượt xem: 820)

Nhiều quy định mới liên quan đến sổ hộ khẩu, cấp căn cước công dân gắn chíp, chính sách ưu đãi đối với người có công, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội chính thức có hiệu lực từ hôm nay, 1/7...

Nhiều quy định mới trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Nhiều quy định mới trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL - 21/06/2021 (số lượt xem: 414)

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg) và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20...

Hướng dẫn mới về lương công chức hành chính từ 01/8/2021
Hướng dẫn mới về lương công chức hành chính từ 01/8/2021 - 15/06/2021 (số lượt xem: 261)

Ngày 11/6/2021 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư...

Từ ngày 01/8/2021, chính thức bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư
Từ ngày 01/8/2021, chính thức bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư - 11/06/2021 (số lượt xem: 892)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư...

Tăng cường công tác phối hợp để thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về phổ biến pháp luật
Tăng cường công tác phối hợp để thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về phổ biến pháp luật - 21/05/2021 (số lượt xem: 102)

Sáng ngày 20/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về tình hình thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến pháp luật...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - 06/05/2021 (số lượt xem: 266)

Bộ Tư pháp đang xây dựng và đưa ra lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 quy định về thành phần và nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Trong đó, Hội đồng sẽ...

Đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp
Đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp - 27/04/2021 (số lượt xem: 59)

Sáng ngày 26/4, Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...

Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với bối cảnh mới
Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với bối cảnh mới - 19/04/2021 (số lượt xem: 356)

Chiều ngày 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban Soạn thảo đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục phá...

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 - 08/04/2021 (số lượt xem: 125)

Ngày 08/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1028/BTP-PBGDPL về hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021...

Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong năm 2020
Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong năm 2020 - 22/03/2021 (số lượt xem: 98)

Năm 2020, vượt qua những khó khăn do tình hình thiên tai ở miền Trung và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. ...

Ngành Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử
Ngành Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử - 04/03/2021 (số lượt xem: 252)

Những ngày này, cả nước đang tích cực các công việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để cuộc bầu cử thành công, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. ...

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Đột phá từ chuyển đổi số
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Đột phá từ chuyển đổi số - 17/02/2021 (số lượt xem: 659)

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công nghệ số, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đang đứng trước những đòi hỏi, thách thức mới cần phải có sự thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm...

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật: Góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước
Xây dựng, hoàn thiện pháp luật: Góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước - 12/02/2021 (số lượt xem: 1826)

Trong năm 2021, một nhiệm vụ quan trọng của ngành Tư pháp là triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Cùng với ngành Tư pháp, các tổ chức pháp chế bộ, ngành đóng vai trò...

Nhiều cách làm sáng tạo trong bảo đảm nguồn lực cho tuyên truyền pháp luật
Nhiều cách làm sáng tạo trong bảo đảm nguồn lực cho tuyên truyền pháp luật - 03/02/2021 (số lượt xem: 594)

Lâu nay, kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn gặp nhiều khó khăn do bố trí hạn hẹp, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Trong bối cảnh đó, nhiều đơn vị, địa phương đã có những cách làm mới, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. ...

Kết thúc 06 tuần vòng loại của Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật học đường" - Gần 315.000 lượt thí sinh tham gia dự thi
Kết thúc 06 tuần vòng loại của Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật học đường" - Gần 315.000 lượt thí sinh tham gia dự thi - 02/01/2020 (số lượt xem: 193)

Nhằm đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ C...

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" ban hành Quyết định công nhận kết quả và trao giải tuần 4 vòng loại Cuộc thi
Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" ban hành Quyết định công nhận kết quả và trao giải tuần 4 vòng loại Cuộc thi - 02/01/2020 (số lượt xem: 108)

Ngày 20/12/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" đã ký Quyết định số 3118/QĐ-BTCCT về công nhận kết quả và trao giải thưởng tuần 4 của vòng loại Cuộc thi...

Xem thêm >>

TIN MỚI TIN MỚI

Tin nổi bật Tin nổi bật

Tài liệu phổ biến GDPL Tài liệu phổ biến GDPL

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê