Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Tài liệu sinh hoạt ngày pháp luật Tài liệu sinh hoạt ngày pháp luật

​Ngày 29/3/2021 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. ...
​Ngày 19/4/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 202...
​ Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm thất nghiệ...
​Ngày 19/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm tài sản bảo đảm; xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (sau đây gọi là biện pháp bảo đảm) và xử lý tài sản bảo đảm. Một số quy định của Nghị định n...
Cai nghiện ma túy - 21/05/2021 (số lượt xem: 14028)
​Ngày 30/3/2021, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua Luật Phòng, chống ma túy. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Theo đó, một số quy định của Luật về cai nghiện ma túy...
​Ngày 30/3/2021, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua Luật Phòng, chống ma túy. Luật gồm 8 Chương, 55 điều quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; q...
​Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính Phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện t...
​Ngày 09/12/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó Pháp lệnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; công trình ghi công liệt s...
Quy định về đối thoại với thanh niên - 22/04/2021 (số lượt xem: 4691)
​Ngày 01/3/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi ( nghị định  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021). ...
Luật Cư trú - 22/03/2021 (số lượt xem: 674)
​Luật Cư trú được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020. Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, thay thế Luật Cư trú 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013). Kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được...
​Nghị Quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá IX, Kỳ họp thứ 14 quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho Dân quân và mức phụ cấp hàng tháng cho Ấp đội trưởng, Khu đội trưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Gian...
​Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 quy định về Bảng giá...
​Ngày 15/01/2021 Chính Phủ ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giớ...
​Nghị Quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá IX, Kỳ họp thứ 14 quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho Dân quân và mức phụ cấp hàng tháng cho Ấp đội trưởng, Khu đội trưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Gian...
Quy định về đăng ký doanh nghiệp - 22/02/2021 (số lượt xem: 63)

Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) là việc người thành lập doanh nghiệp (DN) đăng ký thông tin về DN dự kiến thành lập, DN đăng ký những thay đổi trong thông tin về ĐKDN với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

...
Xem thêm >>

TIN MỚI TIN MỚI

Tin nổi bật Tin nổi bật

Tài liệu phổ biến GDPL Tài liệu phổ biến GDPL

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê