Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Tiền Giang tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
24/03/2023

Ngày 24/3/2023, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang” năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) tổ chức hội nghị tổng kết, trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi. Tham dự Hội nghị gồm có Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi; Trưởng phòng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; các tập thể, cá nhân được khen thưởng và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang” năm 2022

Cuộc thi được tổ chức theo Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh với mục đích nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về quy định của pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuộc thi phát động từ ngày 10/12/2022 đến ngày 25/12/2022: có 25.969 lượt thí sinh dự thi. Kết quả, có 8 tập thể, 16 cá nhân đoạt giải và được khen thưởng.

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Hữu Nghị - Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi khẳng định cuộc thi đã đáp ứng yêu cầu và đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra. Đa số các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, các trường học và các đơn vị cấp xã đều có người tham gia Cuộc thi. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn.

Qua Cuộc thi đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

                     Kim Ni

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)