Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Tiền Giang tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính; công tác văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật năm 2022
25/03/2022

Ngày 24 và 25 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, công tác văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị đã tập huấn cho hơn 100 đại biểu là cán bộ pháp chế sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; công chức chuyên trách công tác xử lý vi phạm hành  chính; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật của các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cấp huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cấp huyện; Lãnh đạo và công chức nghiệp vụ Phòng Tư pháp…

Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; quy trình, nghiệp vụ thực hiện các bước trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới. 

                                                                                                                                      Cẩm Dung - Sở Tư pháp

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)