Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Tiền Giang tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
01/12/2022

Ngày 30/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 30/11/2022 tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang” năm 2022.

Việc tổ chức Cuộc thi nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua đó nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc thi được tổ chức cho các đối tượng gồm: Tất cả cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đang công tác, học tập tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức qua 01 vòng thi bằng hình thức trực tuyến trên mạng Internet bắt đầu từ ngày 10/12/2022 đến hết ngày 25/12/2022 trên Trang Thông tin điện tử tại địa chỉ thitructuyen.tiengiang.gov.vn.             

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải cá nhân: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giải tập thể: 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích./.

Xem Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 30/11/2022 tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang” năm 2022

                                                                                                                              Kim Ni

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)