Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang: Đơn vị dẫn đầu xuất sắc về công tác tư pháp năm 2021
10/01/2022
Sáng ngày 06/01, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022. Tham dự có bà Nguyễn Thị Đang, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Công chứng viên và các phòng, trung tâm trực thuộc Sở Tư pháp.

 

Bà Nguyễn Thị Đang, Giám đốc Sở Tư pháp trao giấy khen cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong

                        nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021

Trong năm 2021, ngành Tư pháp của tỉnh đã kịp thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, có giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tích cực và chủ động tham gia, phối hợp với các sở, ngành trong việc rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng các văn bản để chỉ đạo ứng phó, phục hồi kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của đại dịch; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, nhất là 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 05/01/2021 của Sở Tư pháp và nhiều nhiệm vụ được giao. Kết quả, công tác tư pháp đã đạt được những thành quả tích cực, đảm bảo đúng tiến độ, góp phần cùng với các ngành, các cấp hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cụ thể, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của UBND tỉnh quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 với 04 quyết định thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thẩm định kịp thời 88 dự thảo VBQPPL, tham gia góp ý 116 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương; kiểm tra 100% VBQPPL do UBND tỉnh ban hành và kịp thời ban hành quyết định công bố danh mục VBQPPL của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được các sở, ngành, địa phương có kế hoạch cụ thể, trong đó, ưu tiên nguồn lực tổ chức thực hiện và đã biên soạn, phát hành 160.000 quyển tài liệu sinh hoạt Ngày pháp luật, phối hợp hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên biên soạn, cập nhật, đăng tải tin, bài viết trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Công tác hòa giải ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Tư pháp chú trọng triển khai, gắn với việc thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022". Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 1.036 tổ hòa giải, với 6.745 hòa giải viên được bố trí đều khắp các địa bàn ấp, khu phố, cụm dân cư trong tỉnh. Trong năm 2021, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 773 vụ việc, trong đó hòa giải thành 686 vụ việc, đạt 88,75%.

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường Nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Theo đó, Sở Tư pháp đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 126.918 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 7.018 trường hợp; tiếp nhận và cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 cho 5.940 trường hợp; đăng ký biện pháp bảo đảm cho 35.076 trường hợp; Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã đã thực hiện chứng thực 320.455 bản sao; 29.107 việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được và 23.428 việc chứng thực hợp đồng, giao dịch… Bên cạnh đó, công tác hành chính, bổ trợ tư pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, giải quyết được lượng lớn hồ sơ, yêu cầu của công dân, doanh nghiệp.

Với những kết quả đạt được, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang được Bộ Tư pháp đánh giá và xếp hạng 01/19 tỉnh, thành phố xuất sắc về công tác tư pháp năm 2021.

Để duy trì và đạt được thành tích cao hơn nữa trong năm 2022, bà Nguyễn Thị Đang, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng Tư pháp tập trung triển khai ngay các nội dung công việc; chủ động, linh hoạt hơn nữa trong thực hiện và thực hiện có hiệu quả các công việc thuộc lĩnh vực được giao; đa dạng các hình thức đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp tình hình. Giao Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị thuộc Sở nhanh chóng xây dựng dự thảo bảng điểm thi đua các Phòng Tư pháp năm 2022. Các Phòng Tư pháp nhanh chóng hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trình UBND cùng cấp phê duyệt và nhanh chóng triển khai thực hiện. Các đơn vị bổ trợ tư pháp cần xác định đúng và thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan, tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định.

Dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp đã tặng giấy khen cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021.

                                                                                                            Nguồn: Cổng TTĐT TG

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)