Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Sở Tư pháp Tiền Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
14/01/2022

 Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngày 13/01/2022, tại Hội trường Sở Tư Pháp, lãnh đạo Sở Tư pháp và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, thảo luận, bàn bạc biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Tham dự Hội nghị có Ông Ngô Lâm Vũ Phong – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; ông Nguyễn Công Hùng – Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp; bà Nguyễn Thị Đang - Giám đốc Sở Tư pháp và các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Phạm Văn Khiêm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở;  Bí thư Chi đoàn; Thủ trưởng đơn vị, kế toán đơn vị; Tổ trưởng các Tổ Công đoàn; Các thành viên Ban Bầu cử, Thư ký, Ban Thanh tra nhân dân…

Tại Hội nghị, Ông Phan Quang Châu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận và thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan 2021 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022. Ngoài ra, tại Hội nghị còn thông qua Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022…

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức thuộc Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2022 giữa Lãnh đạo Sở Tư pháp và Công đoàn Cơ sở Sở Tư pháp Tiền Giang. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp và Công đoàn Cơ sở Sở Tư pháp ký kết Giao ước thi đua năm 2022

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Phạm Công Hùng – Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động phát huy tốt những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua; trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị Cán bộ, công chức viên chức năm 2022, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022.

                                                                                                                                                   Kim Ni

                     

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)