Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
21/02/2023

Ngày 27/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành ngày 15/02/2023.

Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND có 04 Chương, 21 Điều: quy định về đối tượng, nguyên tắc, hình thức, nội dung; hoạt động phối hợp; trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề công tác pháp chế năm 2023

Việc phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện qua các hoạt động: phối hợp xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phối hợp xem xét, đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp xem xét, đánh giá tính khả thi của văn bản quy định chi tiết; phối hợp xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết; phối hợp điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; phối hợp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; phối hợp xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; phối hợp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; phối hợp xem xét, đánh giá về tình hình tuân thủ pháp luật; phối hợp xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phối hợp báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND cũng quy định trách nhiệm  phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;  huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân am hiểu chuyên môn về ngành, lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật làm cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

                                                                                                                        Cẩm Dung

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)