Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định 46/2021/QĐ-UBND 12-11-2021 Quy định về rà soát, công bố, công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 45/2021/QĐ-UBND 01-11-2021 Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 44/2021/QĐ-UBND 19-10-2021 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 43/2021/QĐ-UBND 11-10-2021 Quy định đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 42/2021/QĐ-UBND 01-10-2021 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 41/2021/QĐ-UBND 30-09-2021 Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 40/2021/QĐ-UBND 22-09-2021 Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Bãi bỏ một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành (Nghị quyết số 53/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005; Nghị quyết số 204/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009; Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012)
Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Bãi bỏ một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành (Nghị quyết số 53/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005; Nghị quyết số 204/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009; Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012)
Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định về đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025
Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định chính sách hộ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế - dân số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025
Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025
Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập thuộc tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định về việc bố trí ngân sách mua vắc xin và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2022
Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định về mức thu học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2021-2022
Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2021-2022
Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định chính sách khuyến khích đối với viên chức quản lý và giáo viên các cơ sở mầm non công lập công tác ở các địa bàn của tỉnh Tiền Giang khó tuyển dụng
Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thông báo Thông báo

Hòa giải cơ sở Hòa giải cơ sở

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: