Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Tin nổi bật Tin nổi bật

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật ở Trung ương Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật ở Trung ương

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Giới thiệu nội dung văn bản pháp luật mới Giới thiệu nội dung văn bản pháp luật mới

Văn bản mới ban hành Văn bản mới ban hành

 Quy định về rà soát, công bố, công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quy định đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tin mới Tin mới

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản chỉ đạo điều hành

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Tài liệu sinh hoạt ngày PL Tài liệu sinh hoạt ngày PL

Năm 2020

Năm 2021

Tủ sách pháp luật Tủ sách pháp luật

Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh

Hỏi - đáp

Tờ gấp

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: