Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

  HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH

  HỎI - ĐÁP

  TỜ GẤP

Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh

Tìm thấy 75 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
02/2020/UBTVQH14 09-12-2020 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 1-lượt Xem
72/2020/QH14 17-11-2020 Luật Bảo vệ môi trường 1-lượt Xem
71/2020/QH14 16-11-2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở nggưới (HIV/AIDS) 1-lượt Xem
70/2020/QH14 13-11-2020 Luật Thỏa thuận quốc tế 0-lượt Xem
69/2020/QH14 13-11-2020 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 0-lượt Xem
68/2020/QH14 13-11-2020 Luật Cư trú 4-lượt Xem
67/2020/QH14 13-11-2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 0-lượt Xem
66/2020/QH14 11-11-2020 Luật Biên phòng Việt Nam 0-lượt Xem
65/2020/QH14 19-06-2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 0-lượt Xem
64/2020/QH14 18-06-2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác đầu tư 0-lượt Xem
63/2020/QH14 18-06-2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 0-lượt Xem
62/2020/QH14 17-06-2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 0-lượt Xem
61/2020/QH14 17-06-2020 Luật Đầu tư 0-lượt Xem
60/2020/QH14 17-06-2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 0-lượt Xem
59/2020/QH14 17-06-2020 Luật Doanh nghiệp 0-lượt Xem
58/2020/QH14 16-06-2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 0-lượt Xem
57/2020/QH14 16-06-2020 Luật Thanh niên 0-lượt Xem
56/2020/QH14 10-06-2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 1-lượt Xem
55/2019/QH14 26-11-2019 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 0-lượt Xem
54/2019/QH14 26-11-2019 Luật Chứng khoán 0-lượt Xem