Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Hội đồng phối hợp PBGDPL Hội đồng phối hợp PBGDPL

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
Kế hoạch số 46/KH-HĐPH ngày 25/02/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDP...
Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉn...
Xem thêm >>

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)