Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
15/06/2021

Ngày 07/6/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2774/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và đề nghị các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Căn cứ Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện Chương trình tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh. Đồng thời, báo cáo kết quả và gửi kế hoạch triển khai thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (qua Công an tỉnh - Cơ quan Tổ giúp việc Thường trực Ban Chỉ đạo) trước ngày 10/6/2021 để theo dõi, tổng hợp.

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người; trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người; xác định phòng, chống mua bán người là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Tăng cường công tác truyền thông, hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người. Tổ chức và tham gia các hoạt động, Lễ mít tinh "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" và "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7" phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, nhất là phòng ngừa xã hội, kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế các hoạt động tội phạm mua bán người và các tội phạm có liên quan tại địa bàn được phân công phụ trách. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người và các loại tội phạm có liên quan, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời các tin tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm mua bán người; tập trung điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng (nếu có); thực hiện các biện pháp giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật. Phối hợp truy tố, xét xử kịp thời các vụ án mua bán người, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Triển khai xây dựng tiêu chí thống kê về mua bán người, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, kết nối từ tỉnh đến cơ sở.

Kịp thời tham mưu, đề xuất triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trong tình hình mới.

Giao Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Định kỳ, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ theo quy định.

Lê Trang (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)