Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Tiền Giang một số kết quả nổi bật công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021
30/06/2021

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, Tiền Giang luôn quan tâm và chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình mới nhằm đưa công tác này đi vào chiều sâu, bám sát hơn nhu cầu xã hội. Công tác tuyên truyền, PBGDPL được tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức, một số kết quả nổi bật, như sau:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn; tọa đàm; sinh hoạt Ngày pháp luật; lồng ghép sinh hoạt chi, tổ, hội hàng tháng; thông qua Hội thi; sinh hoạt Câu lạc bộ; trên Đài Truyền thanh - Truyền hình; xét xử lưu động của Tòa án; phiên tòa giả định, các buổi biểu diễn văn nghệ của đội thông tin lưu động; qua hệ thống panô, áp phích; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền… Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 21.512 cuộc với 592.786 lượt người tham dự; Tổng số tài liệu tuyên truyền được biên soạn, phát hành trên địa bàn tỉnh là 439.543 bản; Tổ chức 4 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 1.388 lượt thí sinh tham dự; Trên sóng Phát thanh đã phát sóng 54 tin thời sự, 04 bài viết, 04 câu chuyện truyền thanh, 26 tiết mục “Pháp luật và Đời sống”, 26 tiết mục “Dân hỏi chính quyền trả lời” và 26  tiết mục “Pháp luật cần biết”; Trên sóng truyền hình: Đài đã phát sóng 37 tin thời sự; 06 phóng sự, 13 chương trình “Hộp thư truyền hình”; 13 chuyên mục “Chính sách pháp luật”. Ngoài ra, còn tuyên truyền lồng ghép các nội dung về pháp luật trong các chuyên mục như An ninh trật tự (mỗi tháng 4 kỳ, 15 phút/kỳ), Quốc phòng toàn dân (mỗi tháng 2 kỳ, 12 phút/kỳ), Vì chủ quyền an ninh biên giới (mỗi tháng 01 kỳ, 12 phút/kỳ).

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được xác định nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật của công tác PBGDPL năm 2021. Kết quả đã biên soạn, in 32.000 quyển tài liệu sinh hoạt Ngày pháp luật với nội dung về bầu cử phát hành đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân, các phòng, ban cấp huyện; UBND cấp xã; ấp, khu phố và tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh; mở chuyên mục “Tài liệu tuyên truyền về bầu cử” trên Trang thông tin PBGDPL Tiền Giang, thông qua đó kịp thời đăng tải quy định của pháp luật về bầu cử... Ở cơ sở đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp hơn 17.630 cuộc với hơn 570.425 lượt người tham dự; in và phát hành 111.547 bản (quyển, tờ rơi…) tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử… thông qua đó góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và thực hiện pháp luật về bầu cử; góp phần bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Các Đề án về PBGDPL được triển khai thực hiện đồng bộ, năm 2021 là năm cuối thực hiện các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Tiền Giang kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án kèm theo.

- Việc rà soát, kiện toàn Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL được sự quan tâm thực hiện thường xuyên, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.395 Tuyên truyền viên pháp luật; 331 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 145 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Việc rà soát, củng cố, kiện toàn lực lượng Hòa giải viên, Tổ hòa giải được sự quan tâm thực hiện thường xuyên, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.077 tổ (trong đó có 49 Tổ Hòa giải khu nhà trọ công nhân tự quản), 6.900 hòa giải viên được bố trí đều khắp các địa bàn ấp, khu phố, cụm dân cư trong tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các Tổ Hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 470 vụ việc, trong đó hòa giải thành 399 vụ việc, hòa giải không thành 66 vụ việc, đang giải quyết 05 vụ việc. Như vậy, tỷ lệ hòa giải thành 6 tháng đầu năm 2021 là 84,89%...

Trong 6 tháng đầu năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tùy tình hình diễn biến dịch bệnh tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với từng thời điểm, tuy nhiên phải nói rằng do tình hình dịch bệnh việc tổ chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp cũng bị ảnh hưởng không nhỏ vì chủ trương hạn chế tập trung đông người./.

 

                                                                                Kim Ni  

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)