Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh
06/06/2021

Ngày 28/5/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2527/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 736/BCA-C07 ngày 15/3/2021 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và đề nghị các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Tập trung thực hiện hiệu quả vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là trong công tác phối hợp thẩm định, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy, cấp phép xây dựng, nghiệm thu đưa nhà cao tầng vào sử dụng; thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định.

Quan tâm, đề xuất đầu tư quy hoạch địa điểm, cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhà cao tầng trên địa bàn quản lý. Đảm bảo ngân sách chi cho trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng; tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các cơ sở là trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; củng cố, duy trì, nâng chất hoạt động lực lượng dân phòng, Tổ dân phố, Ban quản trị nhà chung cư cao tầng thuộc phạm vi quản lý.

Công an tỉnh thực hiện đúng quy trình thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra, hướng dẫn, kiến nghị khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở cố tình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy có khả năng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Đồng thời, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an, UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Lê Trang (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)