Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Kết quả thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021"
14/07/2021

Gò Công Đông là một trong 02 huyện ven biển của tỉnh, nằm giữa hai con sông Vàm Cỏ và sông Tiền, có sông Cửa Tiểu chảy qua. Có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh vùng biên giới biển. Toàn huyện có 13 đơn vị hành chính gồm 11 xã và 02 thị trấn, nằm ở vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế biển của tỉnh, với diện tích tự nhiên là 273,24 km2, dân số 139.997 người, trên 21,5km bờ biển cùng 02 cửa sông lớn là cửa Tiểu và Soài Rạp. Có khu du lịch Tân Thành, khu phát triển kinh tế nuôi trồng thủy hải sản, Cảng cá Vàm Láng, Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp. Hệ thống chính trị của huyện được củng cố vững mạnh, tạo tiền đề cho kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển mạnh mẽ và bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn, xã hội được giữ vững, không để phát sinh điểm nóng, đột biến.

Tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.

Nhận thức rõ điều này, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Gò Công Đông đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ vùng biển, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện nói chung, tại 06 xã biên giới biển là: Tân Phước, Tân Điền, Tân Thành, Gia Thuận, Kiểng Phước và thị trấn Vàm Láng nói riêng.

Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo" giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án), hàng năm, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gò Công Đông ban hành nhiều kế hoạch đồng thời tổ chức hội nghị triển khai Đề án lồng ghép với triển khai các văn bản luật cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện; lãnh đạo UBND và tuyên truyền viên cấp xã.

Bên cạnh đó, các xã ven biển là Tân Thành, Tân Điền, Kiểng Phước, Gia Thuận, Tân Phước, thị trấn Vàm Láng cũng xây dựng kế hoạch và triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý để thực hiện và làm nòng cốt triển khai ra đến nhân dân thông suốt, thống nhất cao trong thực hiện. Việc triển khai thực hiện Đề án với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện của địa phương như: Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cuộc họp tổ tự quản, họp dân hàng tháng của xã, thị trấn. Nội dung tuyên truyền: Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông, các hiệp định, luật pháp quốc tế về biển; Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biên giới quốc gia; chủ trương, chính sách, pháp luật về biên giới quốc gia, tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của ngư dân khi thực hiện khai thác thủy sản; đồng thời, giúp ngư dân đánh bắt xa bờ hiểu hơn về pháp luật cũng như các vấn đề liên quan đến quy định vùng đánh bắt, xử phạt đối với vi phạm trong nghề thủy, hải sản và chủ quyền biển, đảo, đảm bảo hoạt động đánh bắt, khai thác đúng quy định của pháp luật…

Thời gian qua, huyện thực hiện 455 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân; đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của Tổ quốc. Nhờ vào hiệu quả của công tác tuyên truyền góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn khu vực biên giới biển. Ngoài ra, huyện đã biên soạn, in ấn trên 750 bộ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nội dung xoay quanh Nghị định số 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/12/2003 về quy chế khu vực biên giới biển; Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ban hành năm 2015 về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Song song đó, các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã biên soạn 149 đề cương tuyên truyền, viết 610 tin, bài tuyên truyền miệng và trên hệ thống loa phát thanh của địa phương, đồng thời cấp phát hơn 13.000 tờ rơi, tờ gấp thông tin về pháp luật, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, nhân dân và ngư dân trên địa bàn, phối hợp địa phương xây dựng 12 tiểu phẩm pháp luật, tiết mục văn nghệ để tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong huyện.

Tuyên truyền thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt chi, tổ hội thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh… có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ kết hợp với việc phát các tờ rơi, tờ gấp, panô, áp phích, băng, đĩa. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát tiến hành tuyên truyền, xử lý vi phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm để tuyên truyền, giáo dục pháp luật để họ không tái phạm. Khắc phục việc vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật của ngư dân ra vào làm ăn trên biển. Ngoài ra, còn viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của địa phương nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, góp phần vừa làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vừa có tác dụng thiết thực nâng cao được sự hiểu biết pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Hiện nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện có 28 thành viên, 26 báo cáo viên pháp luật; cấp xã 260 tuyên truyền viên pháp luật và nhóm nòng cốt phổ biến, giáo dục pháp luật có 748 người. Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật góp phần nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện công tác này. Mỗi năm, huyện Gò Công Đông đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng này để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và trình độ, kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là tại các xã, thị trấn khu vực biên giới biển,…

Kết quả, về nhận thức đã có chuyển biến tích cực, biểu hiện ở việc các xã, thị trấn khu vực biên giới biển đã tích cực tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", chương trình "Một tăng, bốn giảm", chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng được địa phương chú ý vận động và sáng tạo linh hoạt, nhiều hình thức tuyên truyền mới, cách làm hay được áp dụng đã thu hút được nhiều người tham dự và có kết quả tốt. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật được các địa phương phối hợp quan tâm, duy trì phù hợp với từng địa phương và điều kiện thực tiễn tại cơ sở góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ pháp luật của người dân khu vực biên giới biển.

Để Đề án được thực hiện thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới biển. Duy trì biên soạn và cấp phát tài liệu tuyên truyền cho ngư dân khu vực biên giới biển. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức  tuyên  truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển...

Lê Hằng (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)