Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Chợ Gạo: Đồng loạt tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam
11/11/2021

Ngày 09/11/2021, đồng loạt 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11). Các địa phương tổ chức các hoạt động trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xã Xuân Đông tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Qua công tác mít tinh, sinh hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã tạo sự chuyển biến lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Phát huy tính tích cực trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ngọc Duyên (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)