Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Ban hành Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" tỉnh Tiền Giang năm 2021
30/06/2021

Ngày 22/6/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 166/KH-BCTNCT về thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" tỉnh Tiền Giang năm 2021 với chủ đề  "Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn".

Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; động viên cán bộ Hội Người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam "Tuổi cao - Gương sáng".

Theo Kế hoạch, Ban Công tác người cao tuổi tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Hội Người cao tuổi tỉnh tạo điều kiện, động viên người cao tuổi, cán bộ Hội Người cao tuổi ở các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng thời, vận động xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện "Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi" do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa được đưa vào danh mục đối tượng được Nhà nước hỗ trợ.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở theo Điều 7 Luật Người cao tuổi và Công văn số 899-CV/TU ngày 20/11/2017 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo thực hiện chính sách người cao tuổi. Tổ chức các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi phù hợp với tình hình dịch Covid-19, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần làm rõ thuận lợi, khó khăn, thách thức khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số; kết hợp tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi, mục đích ý nghĩa "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2021. Kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2021 ở các cấp; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Lê Trang (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)