Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Đẩy mạnh việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
16/06/2021

Ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2782/UBND-KGVX về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội (BHXH) số.

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh và người tham gia sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh. Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục đăng ký, cài đặt và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh BHYT, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh khi sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong quá trình thực hiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, Bộ Y tế về sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám, chữa bệnh BHYT; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (đối với trường hợp cơ sở không có đầu đọc); kịp thời phối hợp với BHXH tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh BHYT.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai cho công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị việc sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh BHYT. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 848/UBND-KGVX ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng VssID - BHXH số nhằm tăng nhanh số lượng người đăng ký, cài đặt và sử dụng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tổ chức đoàn thể thành viên thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh BHYT, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên trong việc tiếp cận ứng dụng các sản phẩm công nghệ số.

Lê Trang (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)