Truy cập nội dung luôn

Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 29 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
22/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Bãi bỏ một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành (Nghị quyết số 53/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005; Nghị quyết số 204/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009; Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012) 1-lượt Xem
145/KH-UBND 09-06-2021 Tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
193/BTNN-NV1 24-05-2021 về việc đề nghị phối hợp thực hiện công tác
110/KH-UBD 04-05-2021 Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
107/KH-UBND 26-04-2021 Thực hiện Đề án "Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính , người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng , thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ năm 2021 1-lượt Xem
221/STP-PBPL&QLVPHC 16-03-2021 Phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức 0-lượt Xem
48/KH-UBND 26-02-2021 Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” trên địa bàn tỉnh năm 2021 0-lượt Xem
46/KH-UBND 26-02-2021 Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021 2-lượt Xem
45/KH-UBND 26-02-2021 Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
47/KH-UBND 26-02-2021 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2021 0-lượt Xem
49/KH-UBND 26-02-2021 Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021 0-lượt Xem
41/KH-UBND 23-02-2021 Thực hiện Đề án "xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL" trên địa bàn tỉnh năm 2021 0-lượt Xem
41/KH-UBND 23-02-2021 Thực hiện Đề án "xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL" trên địa bàn tỉnh năm 2021 2-lượt Xem
30/HD-HĐPH 02-02-2021 Thực hiện một số nội dung trọng tâm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021 0-lượt Xem
08/KH-UBND 13-01-2021 Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021 1-lượt Xem
924/QĐ-TTg 30-06-2020 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước LA Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại Việt Nam 16-lượt Xem
54/KH-UBND 28-02-2020 Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020 2-lượt Xem
52/KH-UBND 27-02-2020 Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 7-lượt Xem
51/KH-UBND 27-02-2020 Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” trên địa bàn tỉnh năm 2020 5-lượt Xem
50/KH-UBND 27-02-2020 Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 15-lượt Xem

TIN MỚI TIN MỚI

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê